ติดต่อเรา

เจ้าของสวนมีสุข
ดคุณพ่อประพัคุณแม่คำตาเจ้าของสวนมีสุข

สวนมีสุข

คุณแม่คำตา คุณพ่อประพัด โสนะชัย

บ้านดอนเรือ ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

โทร 084-4101248
www.suanmeesuk.com
Email: sonachai101@hotmail.com

แผนที่การเดินทางแบบละเอียด

แผนที่

ภาพ แผนที่สวนมีสุข

เดินทางโดยใช้ถนนหมายเลข 2044 (ร้อยเอ็ด – โพนทอง) มาถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (หมายเลข 1) ตรงข้ามมหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นโรงเรียนบ้านเหล่าแขม

สวนมีสุข
ป้ายโรงเรียนบ้านเหล่าแขม

ตรงข้าง ๆ โรงเรียนบ้านเหล่าแขมจะมีป้ายบอกทางไปบ้านหนองปลาค้าว (บ้านจริงๆชื่อบ้านปากปลาค้าว) ระยะทางจากต้นทางถึงบ้านหนองปลาค้าวระยะทาง 10 กิโลเมตร

ภาพป้ายบ้านหนองปลาค้าว
ป้ายบ้านหนองปลาค้าว
ภาพบ้านพัฒนานิคม
ป้ายบ้านนิคมพัฒนา

ภาพ บ้านนิคมพัฒนา (หมายเลข 2 ในแผนที่)

เดินทางเรื่อย ๆ มาถึงบ้านนิคมพัฒนา  และผ่านบ้านท่าสี

ภาพบ้านท่าสี
ป้ายบ้านท่าสี

เดินทางมาอีกจะผ่านบ้านดงยาง และบ้านดอนโอง ในหมู่บ้านดอนโองสังเกตสัญญาณไฟเหลือง (หมายเลข 3 ในแผนที่) ก็เลี้ยวขวาแล้วตรงไปเลย

สวนมีสุข
สี่แยกหมู่บ้านดอนโอง ทางเลี้ยวไปสวนมีสุข

สัญญาณไฟเหลืองกลางหมู่บ้านดอนโอง (ภาพหมายเลข 3 ในแผนที่)

เลี้ยวขวามาอีก 2 กิโลเมตร จะเป็นถนนลาดยางและถนนดินแดง จะมาถึงป้ายบ้านดอนเรือ (หมายเลข 4)

ภาพป้ายบ้านดอนเรือ
ป้ายบ้านดอนเรือ

ภาพ ป้ายดอนเรือ (หมายเลข 4 ในแผนที่)

สวนมีสุขจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของป้ายบ้านดอนเรือ จะมีป้ายบอกสวนเล็ก ๆ อยู่ตรงนั้น

สวนมีสุข
ป้ายสวนมีสุข

ภาพ ป้ายสวนมีสุข (หมายเลข 4 ในแผนที่)

สงสัยหรือสอบถามการเดินทาง โทรสอบถาม 080-7611837 (นายพิทักษ์)

ที่มา สวนมีสุข www.suanmeesuk.com

ใส่ความเห็น