ดอกขจร ดอกสลิด

การปลูกดอกขจรให้ดก

ดอกขจร

การปลูกดอกขจรให้ดกนั้น มีวิธีการดังนี้

1. จำเป็นต้องเลือกชนิดพันธุ์ดอกขจรที่จะปลูกให้เหมาะสม ซึ่งขจรพันธุ์ดอกนั้นจะให้ดอกที่ดกและดอกใหญ่

2. การให้น้ำดอกขจร ถึงแม้ขจรจะไม่ชอบน้ำแต่ก็ไม่สามารถขาดน้ำได้เลย ควรรดน้ำวันละครั้งเพื่อให้ดอกมีที่โตและไม่เหี่ยวเฉา

3. ควรใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับต้นดอกขจร  ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยสูตร 25-7-7  โดยใส่สลับกันทุก 15 วัน

4. ควรป้องกันศัตรูของดอกขจรและมีวิธีการป้องกันที่เหมาะสม

5. ควรทำค้างดอกขจรที่เหมาะสม ดอกขจรจะได้รับแสงแดดและออกดอกที่ดี
ดอกขจร
ดอกขจร ดอกสลิด
ดอกขจร ดอกสลิด
ดอกขจร ดอกสลิด
ดอกขจร ดอกสลิด
ดอกขจร ดอกสลิด
ดอกขจร ดอกสลิด
ดอกขจร ดอกสลิด
ดอกขจร ดอกสลิด

ที่มา สวนมีสุข www.suanmeesuk.com โทร 084-4101248

ขอสงวนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพ ถ้าท่านต้องการรูปภาพไปใช้ประโยชน์หรือไปอ้างอิง กรุณาติดต่อ 080-7611837