ดอกขจร

การเตรียมพื้นที่ปลูกดอกขจร

ภาพการเตรียมพื้นที่ปลูกดอกขจร
การเตรียมพื้นที่ปลูกดอกขจร

ภาพการเตรียมพื้นดินเพื่อเตรียมปลูกดอกขจร

สำหรับการเตรียมพื้นที่ปลูกดอกขจรนั้น ควรตรวจสภาพดินก่อนว่ามีความเหมาะสมสำหรับการปลูกหรือไม่ หรือถ้าไม่สามารถตรวจคุณภาพดินก็ควรจะวัดการเป็นกรดหรือด่างก็เพียงพอแล้ว ดอกขจรจะชอบความเป็นกรดของดินเล็กน้อย การเตรียมดินจะใช้การไถจำนวน 2 ครั้ง แต่ละครั้งตากแดดไว้ประมาณ 1 อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคไปด้วย อาจจะมีการหว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินด้วยก็ได้

ดอกขจร
วิธีเตรียมหลุมปลูกดอกขจร

ภาพ การขุดหลุมปลูกดอกขจร
ขุดหลุมระยะห่างกัน 2 คูณ 2 เมตร เพราะฉนั้นใน 1 ไร่ จะปลูกดอกขจรได้จำนวน 400 ต้น รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหลุมละครึ่งกิโลกรัม พรวนดินผสมกันกับปุ๋ยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เสร็จแล้วนำต้นดอกขจรมาลงหลุมแล้วนำฟางมาคลุมไว้ เพื่อรักษาความชื้นให้กับต้นขจรและป้องกันหญ้าขึ้นได้อีกด้วย

สวนมีสุข
การเตรียมพื้นที่ปลูกดอกขจร

ภาพ หลังจากนำดอกขจรหลงหลุมปลูก

ที่มา

สวนมีสุข

www.suanmeesuk.com

โทร 084-4101248

ขอสงวนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพ ถ้าท่านต้องการรูปภาพไปใช้ประโยชน์หรือไปอ้างอิง กรุณาติดต่อ 080-7611837