ต้นมะละกอในแปลงดอกขจร

ปลูกพืชเสริมแปลงดอกขจร

วันนี้สวนมีสุขมีพืชมาแนะนำสำหรับปลูกบริเวณพื้นทีแปลงดอกขจร
ปกติแล้วดอกขจรหลังจากปลูกจะเริ่มเกิดดอกประมาณ 3 เดือน ซึ่งช่วงนี้เกษตรบางท่านอาจจะทำให้พื้นที่ว่างใต้แปลงดอกขจรให้เกิดประโยชน์ เราสามารถปลูกพืชอายุสั้นได้ในช่วงที่รอดอกขจรเกิดดอกได้ หรือบางทีอาจจะปลูกพืชอายุยาวเช่น มะละกอ แตงโม ผักกาด ไว้บริเวณใต้แปลงดอกขจรก็ได้เช่นกัน จากการปลูกพบว่าพืชที่ปลูกใต้แปลงดอกขจรสามารถเจริญเติบโตได้ดีไม่แพ้กับการปลูกบริเวณโล่ง ๆ เช่นกัน นอกจากนั้นดอกขจรก็เจริญเติบโตได้ตามปกติและให้ผลผลิตดอกเหมือนกับแปลงที่ไม่ปลูกพืชใต้แปลง ในบางครั้งการให้น้ำดอกขจรโดยวิธีใช้สายยางรดน้ำเราสามารถรดน้ำดอกขจรเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอสำหรับพืชที่อยู่ใต้แปลงดอกขจร นับว่าเป็นการประหยัดน้ำและได้ผลผลิตสองเท่าเลยทีเดียว
ปลูกพืชเสริมแปลงดอกขจร
ปลูกผักกาดในแปลงดอกขจร
แตงโมในแปลงดอกขจร
ปลูกแตงโมในแปลงดอกขจร
ต้นมะละกอในแปลงดอกขจร

ปลูกมะละกอในแปลงดอกขจร

 

ที่มา สวนมีสุข

www.suanmeesuk.com

โทร 084-4101248

ขอสงวนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพ ถ้าท่านต้องการรูปภาพไปใช้ประโยชน์หรือไปอ้างอิง กรุณาติดต่อ 080-7611837