ภาพจำหน่ายต้นกล้าดอกขจร

จำหน่ายดอกขจร

ภาพจำหน่ายต้นกล้าดอกขจร
จำหน่ายดอกขจรของสวนมีสุข

 

ส่งดอกขจร
ส่งดอกขจร

วันนี้เกษตรกรต่างจังหวัดสองท่านมารับต้นกล้าดอกขจรที่สวนมีสุขจำนวนทั้งหมด 2,000 ต้น เอารถมารับเองที่สวนมีสุข นอกจากนี้ยังมีของฝากติดไม้ติดมือมาฝากทางสวนมีสุขด้วย เกษตรกรสองท่านยังได้มาดูงานที่สวนมีสุขและได้คำแนะนำในการปลูกดอกขจรที่ถูกวิธีและเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ดูวิธีการทำค้างดอกขจรและระบบการให้น้ำดอกขจรด้วย ทางสวนมีสุขก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย หวังว่าทางสวนของท่านคงจะประสบความสำเร็จในการปลูกเหมือนสวนมีสุขเช่นกัน

ที่มา สวนมีสุข

www.suanmeesuk.com

โทร 084-4101248

ขอสงวนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพ ถ้าท่านต้องการรูปภาพไปใช้ประโยชน์หรือไปอ้างอิง กรุณาติดต่อ 080-7611837