เพลี้ยไฟ

ศัตรูของดอกขจร

สวนมีสุข
ศัตรูพืชดอกขจร
เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟ

ศัตรูพืชดอกขจรส่วนมากพบได้น้อย แต่อาจจะมีพบได้บ้าง เช่น 1. เพลี้ยไฟ ซึ่งจะทำให้เกิดใบหงิกของขจร ซึ่่งอาจทำให้ต้นขจรเหี่ยวหรือผลผลิตลดลงได้
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
เพลี้ยไฟมีชีวประวัติค่อนข้างแตกต่างกับแมลงชนิดอื่น ๆ แต่ละชั่วอายุขัย กินเวลารวดเร็วมาก การขยายพันธุ์จึงเป็นไปได้ง่ายรวดเร็ว โดยเฉพาะในที่ที่มีอากาสร้อน เช่น ในประเทศไทยเรา สำหรับระยะการเจริญเติบโตของเพลี้ยไฟ โดยทั่ว
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
เพลี้ยไฟจะระบาดทำลายรุนแรงในฤดูร้อนหรือสภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง โดยเฉพาะในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม แต่อย่างไรก็ตามในสภาพบ้านเรา การขยายพันธุ์หรือการระบาดของเพลี้ยไฟมีได้ตลอดปี แต่อาจจะรุนแรงเป็นระยะ ๆ
การป้องกันกำจัด
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ โดยทั่ว ๆ ไป วิธีการอื่น ๆนอกจากการพ่นสารฆ่าแมลงยังไม่รายงานว่าใช้ได้ผลแต่อาจจะใช้
๑. กับดักกาวเหนียวสีเหลือง แขวนหรือปักไว้ในสวนเพื่อตรวจสอบดูว่า เริ่มมีการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในแปลงพืชหรือยัง ซึ่งช่วยได้ในแง่การทำนายการระบาด นอกจากนี้กับดักยังใช้ในการศึกษาข้อมูลอื่น ๆ ของเพลี้ยไฟด้วย
๒. ถ้ามีการระบาดทำลายมาก และจำเป็นต้องใช้สารเคมีให้ใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งคือสารคาร์โบซัลแฟน (พอสซื ๒๐ ℅อีซี) อัตรา ๓๐-๕๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร สารโปรไธโอฟอส (โตกุไธออน ๕๐℅อีซี) อัตรา ๒๐-๓๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และสารเบนฟูราคาร์บ (ออนคอล ๒๐℅อีซี) อัตรา ๕๐ ซีซีต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เป็นต้น และเนื่องจากเพลี้ยไฟมีวงจรชีวิตสั้นมากในระยะที่มีการระบาดค่อนข้างสูง จึงควรพ่นสารเคมีค่อนข้างถี่ คือประมาณ ๔-๕ วันครั้งติดต่อกัน ๒-๓ ครั้งหรือจนกว่าการระบาดจะลดลง
ถ้าพืชถูกทำลายมากจะเหี่ยวแห้ง หงิกงอ ยอดอาจไม่เจริญ ควรจะพ่นปุ๋ยทางใบไปพร้อมกันด้วยเพื่อช่วยให้พืชฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
เนื่องจากเพลี้ยไฟบินในเวลากลางวันในช่วงเช้าจนถึงบ่ายคือเริ่มพบเพลี้ยไฟมากในช่วง ๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. สูงสุดในเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. หลังจากนี้จะพบเพลี้ยไฟน้อยลงโดยเฉพาะในเวลา ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. จะพบน้อยมาก ดังนั้นในการพ่นสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟโดยเฉพาะในรังกล้วยไม้ ซึ่งโรงเรือนมีการพรางแสงอยู่แล้วจึงควรจะพ่นในระยะเวลาเช้า คือในระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ทั้งนี้เพื่อให้สารฆ่าแมลงมีโอกาสถูกตัวเพลี้ยไฟได้โดยตรง
ที่มา http://www.thaikasetsart.com/เพลี้ยไฟเพลี้ยไฟไม้ดอก/
สำหรับสวนมีสุข จะมีวิธีป้องกันเพลี้ยไฟโดยใช้น้ำสะเดาฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้เพลี้ยไฟระบาด โดยการฉีดจะฉีดป้องกันอาทิตย์ละครั้ง ซึ่งก็สามารถป้องกันโรคเพลี้ยไฟได้เป็นผลที่น่าพอใจเช่นกัน

2. บั่วกล้วยไม้หรือไอ้ฮวบ เป็นแมลงศัตรูที่ระบาดมาจากแปลงกล้วยไม้ในช่วงฤดูฝน ระบาดทำลายกัดกินยอดอ่อนและดอกอ่อนของดอกขจร ตัวหนอนจะกัดกินดอกอ่อน ดอกตูมชะงักการเจริญเติบโต บิดเบี้ยวและหงิกงอ ต่อมาดอกจะมีอาการเน่าเหลือง ฉ่ำน้ำ และหลุดล่วงจากช่อดอก ถ้าพบระบาดรุนแรง ดอกตูมจะหลุดร่วงฮวบฮาบจนเหลือแต่ก้านดอก จึงเรียกแมลงชนิดนี้ว่า “ไอ้ฮวบ”

การป้องกัน

  • เก็บทำลายดอกตูมที่มีอาการเน่า ฉ่ำน้ำหรือแสดงอาการบิดเบี้ยวออกจากสวนไปทำลายทิ้งให้หมด เพื่อเป็นการตัดวงจรและลดจำนวนประชากรแมลงบั่วลง
  • ในกรณีที่มีอาการระบาดรุนแรง ควรใช้ด้วยสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ลาเซียน่า ร่วมกับ โอแบค อัตราตามที่แนะนำ โดยพ่นทุก 5 – 7 วัน ในช่วงฤดูฝน จนกว่าการระบาดจะลดลง (ถ้าแปลงปลูกไม่ได้อยู่ใกล้กล้วยไม้จะปลอดภัยจากไอ้ฮวบ)
บั่วกล้วยหรือไอ้ฮวบ
บั่วกล้วยหรือไอ้ฮวบ
บั่วกล้วยหรือไอ้ฮวบ
บั่วกล้วยหรือไอ้ฮวบ

 

ขอบคุณ httpwww.oknation.netblogprint.phpid=837458

ที่มา สวนมีสุข www.suanmeesuk.com
โทร 084-4101248