คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2013

การมัดยอดดอกขจร

วิธีการจัดการมัดเครือดอกขจรเข้ากับค้าง

เครือดอกขจร

ธรรมชาติของดอกขจรซึ่งเป็นไม้เลื้อย ต้องการวัสดุยึดเกาะเพื่อพยุงกิ่ง อ่านเพิ่มเติม วิธีการจัดการมัดเครือดอกขจรเข้ากับค้าง

ซุ้มไม้เลื่อย

รูปแบบของค้างต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกขจร

การศึกษารูปแบบของค้างต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของดอกขจร อ่านเพิ่มเติม รูปแบบของค้างต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกขจร