คลังเก็บป้ายกำกับ: การเพาะชำดอกขจร

เพาะชำดอกขจร

การเพาะชำดอกขจร

เพาะชำดอกขจร
วิธีการตัดกิ่งเพาะชำดอกขจร

 

ภาพการตัดเถาดอกขจร

เถาดอกขจรที่เหมาะแก่การนำมาปลูก ควรจะมีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม การเพาะชำดอกขจร