คลังเก็บป้ายกำกับ: การให้น้ำดอกขจร

ระบบน้ำดอกขจร

ระบบการให้น้ำดอกขจร

สวนมีสุข
การเตรียมระบบน้ำให้ดอกขจร

ภาพ ระบบการให้น้ำดอกขจร
ถึงแม้ขจรจะไม่ชอบน้ำมาก แต่ก็ไม่ควรให้ขาดน้ำเลยเพราะจะทำให้ดอกขจรที่เกิดมาไม่ดก อ่านเพิ่มเติม ระบบการให้น้ำดอกขจร