ภาพดอกขจร

ชนิดของพันธุ์ดอกขจร

ดอกขจรที่อยู่ในประเทศไทย มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ ขจรพันธุ์พื้นเมืองและขจรพันธุ์ดอก ซึ่งดอกขจรพันธุ์ได้มาจากการปรับปรุงสายพันธุ์ของดอกขจรพันธุ์พื้นเมืองทำให้ได้ขจรที่มีดอกที่ใหญ่และดกมากขึ้น

ลักษณะของดอกขจรพันธุ์พื้นเมืองมีลักษณะดังนี้ คือ

ภาพดอกขจรพันธุ์พื้นเมือง
ดอกขจรพันธุ์พื้นเมือง

ภาพ ดอกขจรพันธุ์พื้นเมือง

1. ดอกขจรพันธุ์พื้นเมืองจะมีลักษณะลำต้นและใบที่เล็กกว่าดอกขจรพันธุ์ดอก
2. ลักษณะดอกจะจับกันเป็นช่อเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1 – 5 ช่อ
3. ดอกขจรพันธุ์พื้นเมืองจะมีผล ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกผสมพันธุ์กันทำให้เกิดผลขึ้นตามกิ่งค่อนข้างเยอะมาก ฉนั้นการขยายพันธุ์จึงสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งเมล็ดและเถา

ผลขจร
ผลดอกขจร

ภาพ ผลของขจรพันธุ์พื้นเมือง

ข้อแตกต่างของดอกขจรพันธุ์ดอก

ภาพดอกขจร
ดอกขจรพันธุ์ดอก

ภาพดอกขจรพันธุ์ดอกใหญ่
1. ขจรพันธุ์ดอกจะมีลักษณะใบและลำต้นที่ค่อนข้างใหญ่
2. ดอกจะลักษณะที่ใหญ่และดกกว่าดอกขจรพันธุ์พื้นเมืองค่อนข้างมาก
3. ดอกขจรพันธุ์ดอกจะไม่มีผล หรือ ถ้ามีจะมีน้อยมาก ทีสวนใน 1 ไร่จะเจอผลที่เกิดประมาณ 3 – 5 ผล

ที่มา

 สวนมีสุข 

www.suanmeesuk.com

โทร 084-4101248

ขอสงวนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพ ถ้าท่านต้องการรูปภาพไปใช้ประโยชน์หรือไปอ้างอิง กรุณาติดต่อ 080-7611837

3 คิดบน “ชนิดของพันธุ์ดอกขจร

ความเห็นถูกปิด